Cenník

Cenník služieb

 

Možnosti pripojenia a iné inštalačné poplatky:

 

Popis Služby

Inštalačný Poplatok:

Mesačný Paušál

Prípojný inštalačný poplatok bez doby viazanosti

60,00 €

15,00 €

* Doplnkové externé príslušenstvo

(Anténa, pictail)

49,79 €

-

Prípojný inštalačný poplatok z viazanosťou na (2 Roky)

35,00 €

-

* Doplnkové externé príslušenstvo sa dodáva iba v prípade ak v prípojnom mieste nie je možné zabezpečiť dostatočnú kvalitu úrovne signálu bez doplnkového príslušenstva. (Posudzuje technik na konkrétnom prípojnom mieste) Montáž týchto zariadení je možná výhradne po  konzultácii zo zákazníkom.

 

Doplnkové služby:

 

Popis Služby

Iné poplatky:

Inštalačný Poplatok:

Mesačný Paušál

IP adresa navyše - interná (max. 2 IP)

 

-

9 €

Externá IP (formou NAT 1:1)

 

-

10 €

Poplatok za dočasné odpojenie na max.2 mesiace v prípade schválenej žiadosti

 

-

30 €

Poplatok za opätovné pripojenie v mieste existujúceho prípojného bodu

 

30 €

-

Kópia faktúry a iného administratívneho dokladu

2 €

-

-

Vyhotovenie a zaslanie upomienky

2 €

-

-

Výjazd technického pracovníka

30 €

-

-

Sieťová karta Fast Ethernet 10/100

15 €

-

-

Administratívna zmena v zmluve, zmena subjektu

5  €

-

-

Porušenie zmluvných podmienok

100 €

-

-

kópia faktúry a iného administratívneho dokladu

2 €

-

-

 

Kontakt

Morpheus, s.r.o. Prevádzka:
EDISON Elecrotonics
Osloboditeľov 59/30
04414 Čaňa
+421 650 405 642 predajna@ewnet.sk